NYHETER 2008

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

 

080913

Grunden klar!

 

Lördag 13/9 blev grunden klar till nya observatoriet i Åkesta. Nu är plintarna till byggnad och fasad, samt fundament och pelare till teleskopet färdiggjutna. 

 

Nästa steg i arbetet är två saker parallellt: Dels ska vi bjuda ut kranföretag under vecka 38-39 för att se på området, och bestämma hur vi ska lyfta teleskop och kupol på plats.

 

Dels ska vi bygga en ramp / byggställning att ställa kupolen på, när den (och teleskop) kommer till Åkesta i april 2009. På denna ramp skall kupolen sättas ihop (den kommer i två delar), beläggas med plåt, och "skos" med en 5 mm tjock metallring. På denna metallring skall kupolen sedan vila och vridas mot 50 kullager i byggnadens överkant. Metallringen består av sju delar och är redan klar, den har tillverkats av en verkstad i Kolsva.

 

Efter rampen blir det ytterligare träarbete. Stolpar, golvreglar, golvplank och diverse reglar till väggarna skall förtillverkas över vintern 2008/2009. Dessa skruvar vi sedan ihop på plats i februari-mars 2009. 

 

Vi återkommer till arbetsgruppen med datum för nästa insats.

 

Projektet har hittills löpt otroligt bra, vi har inte stött på några problem alls och ligger mycket långt före tidplanen. Vi har redan avverkat 50 % av de arbetsmoment som planerats, och till en kostnad under 18 000 kr!! Den nya uppdaterade tidplanen finns att läsa här.

 

UPP

080801

Öppet hus fredag 1 augusti 2008 !

 

Vi kommer att se en s.k. partiell solförmörkelse i Sverige den 1 augusti. Åkesta observatorium har öppet hus mellan 10.45 och 12.30. Partiell innebär att solytan inte kommer att täckas helt av månen. Förmörkelsegraden beräknas bli 41 %, och det betyder att det blir "halvmörkt". Vid en total förmörkelse på 100 % blir det nästan som natt.

 

Klockan 10:38     Förmörkelsen börjar

Klockan 11:40     Förmörkelsen maximal, 41 %

Klockan 12:44     Förmörkelsen slutar

 

Vi kommer alltså att se fenomenet under ca 2 timmar. Totala förmörkelser går över på bara 1-2 minuter. Denna tidskillnad beror på att skuggans kärna (umbra) täcker endast en liten del av jordens yta, medan den yttre halvskuggan (penumbra) täcker en betydligt större del. Jordens rotation gör att en liten skugga passerar en viss punkt snabbare, och en stor skugga mer långsamt.

 

OBS! Se inte på förmörkelsen med teleskop eller kikare utan solskydd. Det bränner sönder ögonen. Man måste använda särskilda solfilter för att skydda ögonen. Svetsglas fungerar också alldeles utmärkt.

 

 

 

 

UPP

080729

Byggstart lördag 23 augusti!

 

Vi kommer att dela in bygget i etapper och börjar nu med etapp 1. Nästan alla förberedelser är klara och de som återstår görs veckan före start. Det som nu behövs är muskelkrafter och ett gott humör!! Vi börjar med gjutning av den betongsula, som teleskopet skall stå på.

 

Vi har gjort ett arbetsschema Etapp 1. Vi har delat upp "musklerna" på olika dagar och har försökt fördela insatser/tid hyggligt rättvist. Ni som ingår i Uraniagruppen, titta gärna och se om de dagar vi bokat in er kan passa. Om inte, kontakta Åke Archenholtz eller Per Sanderford snarast.

 

 

UPP

080529

Bygglov är beviljat!

Tisdagen den 27 maj tog Byggnadsnämnden beslut att bevilja Västerås Astronomi- och Rymdforskningförening lov att bygga till ett nytt observatorium i Åkesta. Åke Odelbergs "Stjärnstuga" får nu sällskap av en riktigt stor kamrat uppe på sin kulle.

 

Vi kommer att ha användning för båda observatorierna, så "Stjärnstugan" kommer inte att glömmas bort. Det finns tankar om att göra ett sol-observatorium av den, och givetvis kommer den att användas vid gruppvisningar när vi har objekt uppe som lämpar sig för refraktorteleskopet.

 

UPP

080525

Mars-landaren Phoenix

 

Nu är det dags för en laddad Mars-landning igen. Klockan 02.00 svensk tid den 26:e maj, skall en ny landare, Phoenix, sättas ner på Mars yta. Sonden sköts upp den 4:e augusti 2007 från Cape Caneveral i Florida, U.S.A. Uppdraget är att ta prover på Mars yta och söka efter spår av förhistoriskt mikroskopiskt liv. Dessa prover analyseras direkt i farkosten, och analysresultaten skickas sedan till jorden med radiosignaler.

 

Mars-landningar har en lång och besvärlig historia. Sedan landningarna började 1960 har mer än hälften av dem misslyckats. Det har berott på konstruktionsfel   farkosterna och svårigheter i att bromsa ner sondernas fart på 20 000 km/h så landningen blir mjuk och fin.

 

Vi önskar Phoenix lycka till.

UPP

080521

SN 2008d - den första supernovan vi sett födas

 

För första gången har en supernovas födelse fångats på bild. Upptäckten gjordes av en slump från det rymdbaserade Swift-teleskopet, som går i bana runt jorden.

 

Supernovan, som fått namnet SN 2008d, upptäcktes som en extremt ljusstark explosion av röntgenstrålar. Händelsen inträffade i spiralgalaxen NGC 2770, 90 miljoner ljusår från jorden i konstellationen Lynx (Lodjuret).

 

Explosionen började den 9 januari, klockan 15.33 svensk tid. Den första, oerhört starka, strålningen varade i cirka fem minuter. En typisk supernova uppstår när kärnan hos en stjärna inte längre har tillräckligt med radioaktivt bränsle, kollapsar under sin egen gravitation och pressas samman till en neutronstjärna. I nästa skede expanderar den utåt i en tryckvåg av enorma dimensioner, som spränger hela stjärnan i småbitar.

 

UPP

080411

Första spadtaget i Åkesta!

 

Nu har arbetet påbörjats. En första sondering av marken, utgrävning av plats för teleskopets betongfot och utmärkning av observatoriets ringform är gjort.

 

Nu inväntar vi beslut om bygglov. Nästa steg i tidplanen är borrnings- och gjutningsarbeten.

 

 

 

UPP

080402

Goda nyheter! 

 

Den 12:e och 13: mars 2008 tog Västerås stad beslut om att bevilja oss ekonomiskt stöd för att kunna genomföra projekt Urania. 

 

Dels uppförande av en ny observatorie-byggnad i Åkesta och dels flytt av teleskopet från Bälinge utanför Uppsala till Åkesta.

 

Projektet fortsätter nu enligt tidplan, och beräknas vara färdigt 1 november 2009.

 

 

 

 

UPP

080321

Saltavlagringar funna på Mars

 

Mars Odyssey Orbiter har funnit saltavlagringar i flera områden på Mars södra halva. Detta visar att flytande vatten har funnits på planeten, och därmed ökar möjligheten för att den har haft liv.

 

Hittills har man sökt efter spår av lera och sulfater i jakten på spår av liv, men nu kan vi även lägga till saltmineral.

 

Saltavlagringar innebär två goda nyheter. Dels innebär det att stora sjöar av vatten har förekommit på Mars. Dels bevaras organiskt material bra i salt. Det finns exempel på bakterier, som bevarats i salt i flera miljoner år och ändå har vi kunnat återuppliva dem.

 

Läs hela artikeln på http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2008-047

UPP

080228

Årsmöte söndag 9 mars 2008 kl. 17.00

 

I år håller vi mötet i samfällighetslokalen på Plåtverksgatan, Bäckby Centrum i Västerås - se karta.

 

Först har vi sedvanliga årsmötesförhandlingar och sedan en kort fikapaus. Därefter, ca kl. 18.00, får vi avnjuta en spännande föreläsning om planeten Merkurius och sonden Messenger.

 

NASA:s sond Messenger skickades upp i augusti 2004 och är den första sonden till Merkurius sedan Mariner 10 avslutade sitt uppdrag där 1975. Sonden går in i bana runt Merkurius i april 2011. Föreläsare är Johan Warell, forskarassistent från Institutionen Astronomi och Rymdfysik vid Uppsala Universitet.

 

UPP

080216

Intresset för Åkesta observatorium ökar

 

Vår ordinarie kalender är fullbokad, vilket har gjort att många som vill besöka observatoriet inte har kunnat erbjudas visning. Vi har därför utökat möjligheterna att boka visningar också på fredagar och lördagar. Bokningar görs som vanligt under "GRUPPVISNINGAR" i menyn här ovan.

 

Vidare så har vi lagt till "ÖPPET / STÄNGT ?" i menyn. Detta för att alla som är intresserade av "Öppet hus" på torsdagar, snabbt ska kunna se om observatoriet har öppet eller inte.

 

Vi hoppas att dessa små och stora förändringar ska vara till både nytta och glädje!!

UPP

080214

Möte med Västerås kommun om Urania

 

Vi har nått fram väl till politiker och tjänstemän, man tyckte att en flytt av Urania-teleskopet till Åkesta är ett bra och intressant projekt. Inga beslut är tagna och vi har inga löften, men vi fick en mycket positiv respons. Man ser projektet som både rimligt och realistiskt.

 

Så, så här långt ser det alltså ljust ut.

 

Men en liten brasklapp är på sin plats, förutsättningar kan ändras snabbt i politiken. Kommunen inleder nu sin egen beredning av ärendet enligt kommunallagen, och beslut kommer efter nämndsammanträde i slutet av mars månad 2008.

 

VARF:s Urania-grupp fortsätter sitt arbete med förprojekteringen enligt tidplan.


UPP

080213

Möte med Västerås kommun om Urania-projektet

 

Den tf Uraniagruppen genomför en första träff med politikerna i Stadshuset. Vi kommer att göra en kort presentation av Åkesta observatorium och VARF, men tyngdpunkten ligger förstås på Urania.

 

Projekbeskrivningen är klar och redan utdelad till de politiker och tjänstemän som närvarar vid detta möte. Vi tänker oss att det är lättare att få ett positivt beslut om man har haft tid att läsa och sätta sig in i projektet före mötet.

 

Vi kommer inte att få ett besked vid detta tillfälle. Kommunen måste inleda och genomföra en egen ärendeberedning, innan kultur- och fritidsnämnden formellt föredras och tar beslut i frågan.

 

Önska oss lycka till!


UPP

080210

Medlemsmöte i Åkesta söndag 10 februari kl 18.00

 

Ordförande Timo Karhula berättar om Messier Marathon. Ett Messier-maraton innebär att man försöker hitta så många Messier-objekt som möjligt under en och samma kväll. Full poäng innebär förstås att man hittar alla.

 

Den bästa tiden på året för detta är två-tre veckor från mitten av mars till början av april.

 

 

Välkomna!

 

 


UPP

080128

Måndag 28 januari kl 18.00 - Arbetsmöte tf Uraniagruppen

 

Vi har redan kommit en bra bit på väg, men en del förprojektering återstår. Nu finns preliminär kalkyl, tidplan och en lista med argument för projektet. Fiktiva fotografier med Urania-observatoriet på plats i Åkesta är också klara, och de ska tillsammans med övrigt material ingå i en kort projektbeskrivning - "PROJEKT URANIA 2008-2009". Den kommer givetvis att ingå när vi presenterar projektet för Västerås kommun den 14 februari kl 09.00.

 

Intresserade som vill läsa projektbeskrivningen meddelar VARF med e-post, så ordnar vi detta omgående.


UPP

080127

Medlemsmöte i Åkesta söndag 27 januari kl 18.00

 

Ordförande Timo Karhula berättar om kometer. Tidigare under året har vi sett den mäktiga och märkliga 17P / Holmes, och just nu finns det ytterligare 3 kometer synliga.

 

Välkomna!


UPP

080122

Stadsbiblioteket och Copernicus bok!

 

Tisdagen den 22 januari besökte vi Stadsbiblioteket. Stiftsbibliotekarie Jan Larsson berättade om detta gamla bibliotek från mitten av 1200-talet. Idag innehåller det ca 45 000 titlar/böcker. Katalogiseringen är inte klar, så vi vet ännu inte exakt vad som finns här. Omkring 5 000 titlar är katalogiserade, så det kan finnas fler överraskningar.

 

bx_cop1.jpg (40320 bytes)

Att biblioteket finns här i Västerås beror på att Västerås länge har varit ett kyrkligt domstift. De största samlingarna finns förstås i Uppsala i egenskap av ärkestift, och på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Men domstiften i Växjö och Skara har även de fina gamla boksamlingar ungefär i samma storlek som här i Västerås. Stiftsbiblioteket består endast till 1/3 av böcker i teologi. Resten är faktiskt böcker i språk, naturkunskap, matematik, kartor m.m. Det är ganska fantastiskt att teologi och vetenskap har kunnat umgås problemfritt i hyllorna i mer än 400 år. Jan Larsson visade oss ett flertal böcker (se nedan), bl. a. ett verk av Kepler från 1609, samma år som Galileo Galilei tillverkade världens första teleskop (en refraktor) efter en idé av holländaren Hans Lippershey 1608.

 

Huvudnumret i visningen var förstås Copernicus verk De Revolutionibus Orbium Coelestium (Om de himmelska sfärernas rörelser). Det märkvärdiga med denna bok är att det är första gången som det heliocentriska solsystemet beskrivs i "modern" tid. Den indiske astronomen / filosofen Yajnavalkya (900-talet f. Kr.) och den grekiske astronomen / matematikern Aristarchos (ca 310-230 f. Kr.) var de första som föreslog det heliocentriska systemet. Copernicus bok innehåller dock en del felaktigheter, bland annat att planeterna sitter fast i kristallsfärer. Boken trycktes i  Nürnberg 1543 och kostade motsvarande 4-5 oxar. Vilket redan då måste ha varit en mindre förmögenhet. Det sägs att idag kan en 1:a upplaga av boken uppbringa omkring en miljon dollar på auktion.

 

Vi fick även se följande fantastiska titlar:

 

Tycho Brahe De Stella Nova
Om den nya stjärnan, supernovan, i Cassiopeja 1572.

 

Tycho Brahe Astronomiae Instauratae Progymnasmata
Om bl.a. beviset att kometen från 1577 inte var ett atmosfäriskt fenomen utan låg utanför månen.

 

Johannes Kepler Astronomia nova (1609) och Harmonices Mundi (1619)
Om de tre planetrörelselagarna.

 

Galileo Galiei Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo
"Dialog om de två världssystemen", 1632.

 

Isaac Newton Opticks
Hans bok om optik och ljus från 1704. Newtons stora verk Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica från 1687 finns inte i Västerås, men vi får verkligen vara nöjda med det vi trots allt ändå har här!

 

Bilden till höger visar De Revolutionibus Orbium Coelestium, tabeller s. 84. Böckerna måste handhas med bommullshandskar på, och inga blixtar fick användas vid fotograferingen.

 

Copernicus bok finns i fyra kända exemplar i Sverige. Förutom Stiftsbiblioteket i Västerås, har Ingenjörs-akademien i Stockholm ett exemplar och Uppsala Universitet två exemplar. Västerås-exemplaret är ihopbundet med två andra böcker, något som var vanligt på den här tiden. Det ingick i en mindre samling böcker som donerades av Grupp i början av 1700-talet, och är sannolikt ett krigsbyte från mellersta / södra Europa. Donationen gjordes antagligen som en ersättning för andra böcker, som gått förlorade under 1600-talet.

 


UPP

080113

Söndagen den 13 januari medlemsmöte i Åkesta kl 18.00

 

Mötet gällde förvärv av Urania-teleskopet i Bälinge utanför Uppsala.

 

Vi visade flera filmsekvenser och bilder av teleskopet från besöket den 12 januari och presenterade övergripande teknisk information.

 

Urania-observatoriet är 5,6 meter i diameter. Själva teleskopet (målat i gult), har aperturen 610 mm / 24,5 tum och Cassegrain-fokusering. Primärspegeln är 610 x 80 mm, man kan se med ca 1200 gångers förstoring mot nuvarande 300 i Åkesta. Med stege / upphöjning kan man även observera med traditionellt Newtonfokus. Polaxeln (målad i grönt) sitter i en gjuten fot av betong och drivs med 3 separata el-motorer. Instrumentet styrs från ett specialbyggt kontroll-bord (höger nedre hörn i bild).

 

Teleskopet väger totalt ca 1 500 kg. Det är ett av de allra största privatägda teleskopen i Sverige, så stort att ett helt nytt observatorium måste byggas i Åkesta. Det finns lyckligt nog gott om plats för detta.

 

Ett teleskop med denna storlek gör det möjligt att se otroligt mycket mer än vad vi kan se idag. Likaså får vi bästa tänkbara möjligheter för rymdfotografering. Teleskopets storlek och prestanda gör att det även lämpar sig för forskningsändamål.

 

Det som ska fraktas hit från Bälinge är teleskopet i 2 delar (inkl betongfoten) och kupolen, också den i 2 delar. I Åkesta måste ett fundament och den bärande cirkelbyggnad kupolen ska vila på byggas. I Bälinge är det idag byggt med tegel, men det går utmärkt att bygga en lika stark fackverkskonstruktion av trä.

 

Åke Archenholtz presenterade också en preliminär tidsplan, där målet är körklart teleskop och "first light" under 4:e kvartalet 2009. Under första kvartalet 2008 skall all förprojektering göras. Första steget är nu att presentera projektet för Västerås kommun, informera oss om vilka byggnadstillstånd som krävs, transport- och byggnationskostnader m.m. Om allt är grönt från kommunen, vi klarar finansieringen och Urania väljer att sälja teleskopet till VARF, tar VARF:s styrelse slutgiltigt beslut om projektet. Om planerna fortsätter, kommer en projektgrupp med löpande ansvar för genomförandet att utses.

 

Det kommer att behövas ett stort engagemang och mycket arbetskraft från oss medlemmar. Vi tror att med våra 30-40 medlemmar ska detta inte vara något större problem. Vi är förstås särskilt tacksamma för att den som är arkitekt, ingenjör eller byggkunnig hör av sig.

 

Kostnaderna har vi inte någon exakt bild av ännu, men preliminärt tänker vi oss 3/4 för transport och byggnation, och 1/4 för själva teleskopet. Vi har ett föreslaget pris från de nuvarande ägarna, som är mycket förmånligt. De kommer även att vara med oss när teleskopet sätts på plats och hjälpa oss att montera det korrekt. Intressant kuriosa: en av ägarna, Bernt Malm, var 1976 förste ingenjör på plats vid bygget av 3,6-meters-teleskopet i La Silla-observatoriet vid Atacama-öknen i Chile. Han var chef för arbetet med teleskopets "Controls section".

 

Vårt projekt är förstås ännu i sin linda och ingenting är beslutat. Det är inte klart att det blir VARF som får köpa Urania, det finns fler spekulanter. Förprojekteringen fortsätter med att vi tar en första kontakt med Västerås kommun och söker mer information om kostnader, transport och byggnation.

 

Till sist, men inte minst: "Urania" betyder "den himmelska", och hon är astronomins grekiska musa / gudinna. Hon och hennes åtta systrar är de nio grekiska musorna, döttrar till högste guden Zeus och titangudinnan Mnemosyne.

 

UPP

 

 

Uppdaterad: 06 apr 2016 E-post till VARF se sidan KONTAKTA OSS Original space images courtesy NASA and JPL
VARF © 2007-2014