Våra Sponsorer

Utveckling av mötesplats på landsbygd ochbesöksverksamhet på observatoriet: större bilparkering, verkstad/redskapsförråd, och toalett för besökare.

Delfinansierar ett nytt datorstyrt teleskop istora observatoriet.


Finansierar ett nytt datorstyrt teleskop med kringutrustning iStjärnstugan.


Finansierar en ljuskänslig kamera.


Delfinansierar ett nytt datorstyrt teleskop istora observatoriet.